Zboża

Suszenie zbóż i kukurydzy oraz roślin oleistych o wydajności 250t/dobę przy pomocy paliwa gazowego.