Oferta

Wykonywanie analiz na obecność mykotoksyn (DON, aflatoksyny).
Wykonywanie pomiaru wilgotności zbóż i kukurydzy.
Wykonywanie pomiaru zawartości białka.
Pomiary gęstości zbóż.