Magazynowanie

Magazynowanie:
Trzy silosy o pojemności 2500t każdy.